Add: No. 102, Ziyang Road, Dianjun District, Yichang City, Hubei, China
Tel: +86-717-6713735
Fax: +86-717-6717650
Contacts: Tong Weibing 
E_mail:zhjgxb1986@163.com